Tyto stránky jsou provizorní. Bohužel lidé, kteří vedli UR a hráči, kteří byly významnou součástí celého společenství, neměli zájem o nějaké větší setkání a popovídání si "u piva", nemám důvod dál tyto stránky nějak rozvíjet. Ti kteří chtějí nějakou informaci z tohoto serveru z dob, kdy travian jako takový začínal a nikdo pořádně nevěděl, jak bude pokračovat, si tuto informaci mohou najít i bez přikrášlených vodítek.

kronika Unitas Robus

3. travianského věku

od dubna 2007 do února 2008

      Tyto stránky jsou ve většině o alianci TTJN (To Tu Ještě Nebylo), která v první třetině našeho věku, přešla do společenství Unitas Robus pod názvem V.Sc.U.R (Via Scutum Unitas Robus). Společenství Unitas Robus v na počátku věku tvořily aliance V.G.U.R (Via Gladia Unitas Robus) a V.S.U.R (Via Spatha Unitas Robus). Postupem času se aliance V.G.U.R a V.S.U.R rozpadly a někteří jejich hráči přešli do V.Sc.U.R . Protože se V.Sc.U.R začala naplňoval, vznikla další aliance V.Sp.U.R (Via Sparus Unitas Robus). Z hráčů, kteří sympatizovali s UR vznikla V.Sa.U.R (Via Sagitta Unitas Robus), jejíž základ by byl v alianci =NU=. V natarských dnech se pak stavba DS opírala hlavně o V.Sa.U.R, která byla orientována obranně. Aliance V.H.U.R a V.H2.U.R (Via Hors de pair Unitas Robus) byla ve stálém konflitku s aliancí Silesia a jejich úkolem v natarských dnech bylo bojovat se Silesií a dalšími aliancemi, které byly na okraji společenství UR. Alince V.P.U.R (Via Pax Paris Unitas Robus) byla spíše smutným odkladištěm nehrajících, či málo hrajících hráčů, kterou přívrženci UR, tímto děkuji hráči Red_Bull1 za to, že tuto alianci nenechal padnout na samé dno a vedl ji i přes neaktivitu jejích členů. Aliance Aegis (V.Ae.U.R) a Cosa Nostra (V.Cn.U.R) se přidali k UR v době příchodu natarů, takže si ponechali názvy svých původních aliancí ve zkratce UR.

      Na začátku věku došlo k aliančním útokům aliancí GTA na alianci TTJN. Během těchto akcí se zjistilo, že má někdo z GTA přístup na alianční fórum TTJN. Proto jsme udělali na diskusním serveru nyx.cz uzavřenou diskusi, pro několik málo vytipovaných lidí, kteří pak v podstatě vědli TTJN, V.Sc.U.R, V.Sp.U.R a Unitas Robus jako takové. Archiv tédo diskuse najdete zde v první a druhé části. Tato původní uzavřená diskuse pod názvem "kulatý stůl", byla později převedena do uzavřené sekce hovorů vedení v diskusi UR. Diskuse UR byla ve svých začátcích informační diskuse aliancí V.Sc.U.R a V.Sp.U.R, později byla přizvána i aliance V.Sa.U.R, v této trojici jsme pak byli čistým jádrem celého UR. Každá diskuse má svého zvěda. I mezi námi byli drojití hráči, jejich informace byli omezeny v tzv. "Obranných skupinách". Každá obranná skupina měla svůj sektor působnosti, ve kterém plánovala společné útoky na cíle, hovořila o svých problémech. Názvy Obranných skupin: Middle-Earth, Valhalla, Západní jezdci, Třicítka, Východní věže, mynatosereme, taky to máme na háku, Societas Vindex, SaCore, Sirotci. V Obranné skupině pak bylo jedno ze které jste aliance, důležitá bylo v jaké jste obranné skupině, protože ta určovala vnitřní chod tohoto uskupení. Účelem obranné skupiny byla zejména obrana jednotlivých členů, kteří tvořili mikroorganismus, byly zde konkrétní údaje o jednotkách a možnostech každého hráče. Případný zvěd na fóru se pak mohl dostat pouze k obecným informacím uskupení UR a max. k informaci své infiltrované obranné skupiny. Tato taktika pak slavila své úspěchy, do dnešního dne mi není známa žádná akce obranné skupiny, která by byla zmařena nějakým zvědem z ní.
      V době očekávání příchodu naratských vesnic aliance EWA uchvátila spojenectví s aliancemi SLN. Došlo k vnitřnímu převratu v SLN a spojenectví této aliance s EWA. Nové uskupení se pak přejmenovalo na COM s mnoha příponami. V těchto dnech se pak vytvořilo na středu mapy uskupení TOP, které bylo ve svém základu stejně silné jako COM, či o něco silnější. Měli jsme možnost přidat se k TOP i COM. Mohli jsme se spojit v TOP s PRAMem, který byl vždy s UR na nože, nebo jsme se mohli spojit s COM, jehož základ byl složen z aliancí EVA a WARRIOR, proti kterým vždy UR bojovalo.
      Unitas Robus zvolilo svou vlastní třetí cestu. Cestu třetí největší síly serveru, ač bylo od začátku jasné, že ani proti TOP ani proti COM nemáme šanci. Doufali jsme že se TOP a COM navzájem tolik poničí, abychom měli šanci vyjít z jejich vzájemných střetů vítězně. Na počátku věku jsme nedoufali ve vlastní natarskou vesnici a teď jsme měli teoretickou šanci na vítězství.

Začátek prosince 2007 se začali zakládat vesnice okolo kóty 0/-225, tím začaly přípravy na příchod natarů.
Dále následovaly tyto události:

25.12.2007 vystoupil hráč jaonea z aliance V.Sc.U.R. Proto mu byla dne 27.12.2007 mu byla vykatapultována vesnička na souřadnici (2|-223), jako záložní místo pro umístění natarské vesnice.

28.12.2007 i přes všechna upozornění na diskusi založil hráč uziRM [V.Sc.U.R] vesničku Near from Avatar (2|-223), která byla dne 3.1.2008 okolo 14:55 hod. vykatapultována do zmizení z mapy, pro náhradní místo případné diverze jiné aliance, aby byla případná natarské vesnice umístěna co nejblíže naší plánované natarské kótě.

29.12.2007 okolo 04:30 hod. založena hráčem Dragel [V.Sc.U.R] vesnička Natarácie (0|-225), aby tento prostor obsadila a byla "natarské kótě" do 2.1.2008 do 23:48 hod., kdy byla vykatapultovaná vlastním hráčem do zmizení z mapy.

3.1.2008 v době 9-11 hod. byly založeny natarské vesnice.
Před umístěním naratských vesnic byly diverzní akce na kótě (0|-76), které zde a zde popisuje ve svých textech Kleopatra z aliance WOOW. Vzhledem k neúspěchu akce a k umístěním vesnic v naprosto nestandartně nepředvídatelný čas, se lze domnívat, že si travian team "neherně" na této kótě pomohl.

4.1.2008 v 15:00 hod. byli odblokováni nataři.
v 21:17:37 byla dobyta a obsazena natarská kóta 0/-225

00. Unitas Robus (0|-225)
Národ: Římané
Majitel: sean
Obyvatelé: 205

Založení aliance V.Na.U.R jako samostatná aliance pro DS ...

18.1.2008
19:25 hod. dobytí plánu na 0/-125
22:12 hod. dobytí plánu na 225/-225

19.1.2008
v 04:12 dobytí plánu na -75/-75, kdy PSQ [V.Sp.U.R] získal plán od hráče Mendrit [Silesie]
Přibližně od tohoto datumu začali fake útoky aliance Silesia na souřadnice DS a na souřadnice všech tří plánů, které vždy došli v 06:00 hod. Tyto fake útoky trvali asi týden.

28.1.2008
Kanibal [Silesie] dobil plán od PSQ [V.Na.U.R] , který pak předal staviteli Silesie Freekokovi.

Div světa Unitas Robus se umístil na 4. místě. Předstihl i COM. Aliance COM sice měla hodně plánů, ale její organizace byla asi na 3 hráčích, kdy jejich chybné úsudky při útocích na TOP znamenali jejich prohru. Seskupení TOP měla pouze několik málo plánů, které si na vyšších úrovních mezi sebou půjčovali. Myslím, že jejich organizace byla bezchybná a proto jim právem patří vítězství.statistiky hry:
aliance
hráči
divy světa
off
def

k Unitas Robus:
diskuse UR
neuspořádané logy útoků na DS
stavy jednotek UR
setkání UR v Praze
diskuse WOOW

kronika aliancí Kerberos
setkání hráčů Kerberos

vítězný stavitel [TOP] LA

stránky Silesie ke hře
statistika DS


Mé poznání travianu:
      Hra je zajímavým způsobem nastavena a ten kdo ji chce zahrát opravdu na mistrovské úrovni jí musí věnovat pod prvnívh dní maximum času a peněz.
      Travian je nastaven na to, aby jste si museli zaplatit peníze za "zlaté", kterými zvýšíte svou produkci surovin, obilí a pluska. Pokud jste si nezaplatili alespoň jednou, tak jste na travinu jen křovím, na které platí pravidla hry psaná i nepsané. Pokud si zlaté platíte, nevztahují se na vás pravidla multiúčtů a i další porušování pravidel je vám tiše tolerováno. Toto je poznatek několika nezávislých hráčů ze serveru S4, S7, S15, který vyšel najevo v diskusi na serveru nyx.cz.
      Pravidla travianu se během hry několikrát změnila. Inicioval přepsání popisku k budově Veké karárny, dále jsem inicioval přepsání pravidel ohledně přebírání vesnic, kdy nelze přebtar senátorem hlavní vesnici a dále pak nelze přebrat senátorem poslední vesnici, protože hlavní vesnice může být vykatapultována do vymazání z mapy světa.

Travian už nikdy hrát nebudu z těchto důvodů:
- Amatérsky vedený web na kterém jsou špatně a nedostatečně psaná pravidla a popisky budov jednotek, vylepšení v kovárně či ve zbrojnici, nutnost plánů přítomných u stavitele DS atd. Admin Sancho mi na mé připomínky odpověděl opravdu arogantně bez toho, aby se travian přeprogramoval, či přepsal.
- Placení zlatých se rovná nedotknutelnosti, což diskriminuje hráče, kteří si zlaté platit nemohou, či nebudou, čímž se nevědomky stávají pouze "křovím" ve hře.
- Požadavek času na hraní je opravdu náročný. Pokud budete chtít hrát jen 1x nebo 2x denně, nemusíte tohle hru ani začít hrát, protože nebudete mít šanci se někam s tímhle přístupem dostat.


pomocné odkazy do hry

mapa
mapa
mapa, pár nástrojů a další odkazy
programy a utilitky
analyser
bojový simulátor
vyhledávání cropů
http://travian.dodsource.cz/
vyhledavač cropu
hlášení útoků

script Travian Beyond
přímý odkaz
script na vyhledávání víceobilných údolí
Travi Automator - java stavitel

http://anonymouse.cz/anonymizer/
http://anonymizer.mojeip.cz/

natari.cz
divsveta.info


kronikář Dragel
zapsal na jaře v roku 2008